Jeśli nie wiesz na jakim poziomie powinieneś rozpocząć naukę w naszej szkole skorzystaj z szybkiego i bezpłatnego testu kwalifikacyjnego. Wskaże on poziom Twojej wiedzy w ciągu kilku minut! Kliknij tutaj aby otworzyć test kwalifikacyjny.
 
Kurs na poziomie Beginner Uruchom Demo

i wykorzystaj kod aby uzyskać dostęp do kursu.

Kurs języka angielskiego na poziomie Beginner.
Poziom Beginner (A1) to udany początek przygody z językiem angielskim.
Kurs Beginner przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają naukę języka angielskiego lub potrzebują gruntownej powtórki podstawowych zagadnień gramatycznych oraz niezbędnego słownictwa.
Dzięki starannemu doborowi materiału leksykalnego oraz dużej gamie dostępnych ćwiczeń, uczniowie szybko opanują wyrażenia pozwalające im na formułowanie podstawowych, a z czasem - bardziej złożonych wypowiedzi na tematy codziennne.
Materiał gramatyczny kursu obejmuje swoim zakresem czasy teraźniejsze oraz najważniejsze sposoby wyrażania zarówno przyszłości, jak i przeszłości. Uczniowie poznają również najważniejsze czasowniki modalne, odmianę rzeczowników oraz zasady użycia przymiotników, przysłówków oraz przedimków.
Szczególny nacisk położony jest na ćwiczenie związków frazeologicznych i wyrażeń niezbędnych w codziennej komunikacji oraz wprowadzenie do kursów autentycznych materiałów multimedialnych.


Kurs na poziomie Elementary

i wykorzystaj kod aby uzyskać dostęp do kursu.

Kurs języka angielskiego na poziomie Elementary.
Poziom Elementary (A2) jest idealny dla osób pragnących kontynuować przygodę z językiem angielskim po ukończeniu poziomu Begginer oraz dla tych, którzy wracają do nauki po dłuższej przerwie.
Kurs Elementary jest zorientowany na rozwijanie znajomości słownictwa oraz wprowadzenie coraz większych ilości materiałów audio, filmów oraz tekstów pozwalających na zrozumienie właściwego operowania poznanymi wyrażeniami.
Od kursantów na tym poziomie wymaga się stopniowo jak największej poprawności w używaniu języka w sytuacjach codziennych oraz dokładnego zrozumienia dostępnych materiałów.
Nauka gramatyki opiera się na rozwinięciu zagadnień z poprzedniego kursu, ale też wprawadzaniu nowych tematów, takich jak nowe czasu przeszłe i przyszłe, rzadziej używane czasowniki modalne, przedimki oraz wiele innych.


Kurs na poziomie Pre-intermediate Uruchom Demo

i wykorzystaj kod aby uzyskać dostęp do kursu.

Kurs języka angielskiego na poziomie Pre-intermediate.
52 lekcje,
2 razy w tygodniu to aż 26 tygodni nauki!
Poziom Pre-intermediate (A2+) ma na celu uaktywnienie i udoskonalenie podstawowych funkcji językowych służących do komunikacji, a także rozszerzenie poznanej wcześniej wiedzy gramatycznej. Uczniowie próbują praktycznie wykorzystać poznane wiadomości w licznych ćwiczeniach, krzyżówkach, grach i quizach. Liczne materiały multimedialne aktywują bierne zasoby językowe i utrwalają poprawne wypowiedzi i struktury językowe.


Kurs na poziomie Intermediate Uruchom Demo

i wykorzystaj kod aby uzyskać dostęp do kursu.

Kurs języka angielskiego na poziomie Intermediate.
54 lekcje,
2 razy w tygodniu to aż 27 tygodni nauki!
Poziom Intermediate (B1) jest kontynuacją poziomu Pre-intermediate (A2+).
Uczniowie na tym poziomie posługują się językiem angielskim w typowych i najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych, ale w sposób bardziej zaawansowany i z większą poprawnością niż na poprzednim poziomie.
Wypowiedzi pisemne i ustne stają się coraz bardziej złożone zarówno pod względem gramatycznym jak i leksykalnym. Uczeń jest w stanie wypowiedzieć się o przyszłości, teraźniejszości i przeszłości, a także o sytuacjach hipotetycznych, prawdopodobnych i niemożliwych.
Ważnym punktem w rozwoju lingwistycznym osoby uczącej się na tym poziomie jest umiejętność samodzielnej konwersacji bez materiałów stymulujących lub pomocniczych. Na poziomie Intermediate znacząco wzrasta zasób słownictwa, co ważne dotyczy ono prawie każdej sfery życia, a to pozwala na prowadzenie dyskusji na niemal każdy temat i wypowiadanie swoich poglądów w sposób jasny i precyzyjny (np.: formułowanie opinii i jej obrona).


Kurs na poziomie Upper-intermediate Uruchom Demo

i wykorzystaj kod aby uzyskać dostęp do kursu.

Kurs języka angielskiego na poziomie Upper-intermediate.
52 lekcje,
2 razy w tygodniu to aż 26 tygodni nauki!
Poziom Upper-intermediate (B1+)jest kontynuacją poziomu Intermediate. Uczniowie na tym poziomie ugruntowują już zdobytą wiedzę, poszerzają ją i aktywnie z niej korzystają. Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy znają już wszystkie czasy, stronę bierną we wszystkich czasach, tryby warunkowe, wszystkie czasowniki modalne, a także swobodnie potrafią opisać wydarzenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Uczeń nie tylko umie wypowiedzieć się na każdy temat, ale robi to coraz poprawniej, popełniając coraz mniej błędów. Zwiększa się znacząco zakres słownictwa i jednocześnie bogactwo wypowiedzi. Za pomocą odpowiednich struktur językowych uczeń potrafi w językowo wiarygodny sposób zareagować w różnych sytuacjach. Uczniowie po ukończeniu tego poziomu aktywnie używają różnorodnych konstrukcji gramatycznych i potrafią się wypowiadać w dość płynny sposób. Umiejętności rozumienia za słuchu i rozumienia tekstu czytanego również zostają udoskonalone i po ukończeniu poziomu Upper-intermediate (B1+) pozwalają na swobodną komunikację w krajach anglojęzycznych.


Kurs na poziomie FCE

i wykorzystaj kod aby uzyskać dostęp do kursu.

Kurs języka angielskiego na poziomie FCE.
Poziom FCE (B2) to niezbędna pomoc w skutecznym przygotowaniu do egzaminu Cambridge English First.
Podstawą kursu FCE jest rozbudowana baza testów z każdej z wymaganych umięjętności językowych wzbogacona materiałami wideo oraz gruntowną powtórką złożonych zagadnień gramatycznych.
W ramach rozwijania umięjętności leksykalnych największy nacisk położony jest na związki frazeologiczne (collocations) oraz czasowniki złożone (phrasal verbs). Ćwiczenia wzorowane są tych, z którymi kursanci spotkają się na egzaminie FCE.


Kurs na poziomie Kurs Gimnazjalny Uruchom Demo

i wykorzystaj kod aby uzyskać dostęp do kursu.

Kurs języka angielskiego na poziomie Egzamin Gimnazjalny.
56 lekcje,
2 razy w tygodniu to aż 28 tygodni nauki!
Kurs Egzamin Gimnazjalny stworzony został z myślą o osobach uczących się w drugiej lub trzeciej klasie gimnazjum i poważnie myślących o przygotowaniu się do egzaminu z języka angielskiego na koniec szkoły. Zawartość kursu podzielona jest na 4-lekcyjne działy, z których każdy zawiera bogatą część poświęconą opanowaniu słownictwa tematycznego, e-wykład gramatyczny z ćwiczeniami, zestaw czytanek, nagrań, oraz ćwiczeń wyrabiających znajomość środków i funkcji językowych. Jednym słowem - kurs zorientowany jest na systematyczną pracę nad wszystkimi umięjętnościami wymaganymi od uczniów podchodzących do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Kurs nie jest ograniczony do treści wymaganych na egzaminie gimnazjalnym na poziomie podstawowym - każdy dział tematyczny rozwinięty jest o elementy przygotowujące do egzaminu na poziomie rozszerzonym.
Jak wszędzie na langolandzie, kurs Egzamin Gimnazjalny bazuje na szerokiej gamie multimediów - nagrań audio oraz filmów, zarówno autorskich, jak i udostępnionych przez zaufanych wydawców. Kurs kończy się próbnym egzaminem zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.


Kurs na poziomie Kurs Maturalny Uruchom Demo

i wykorzystaj kod aby uzyskać dostęp do kursu.

Kurs języka angielskiego na poziomie Matura Podstawowa.
36 lekcji,
2 razy w tygodniu to 18 tygodni nauki!
Kurs Egzamin Maturalny to duża liczba tekstów, nagrań i testów w formatach wymaganych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz gruntowna powtórka materiału leksykalnego i gramatycznego niezbędnego do osiągnięcia na nim dobrego wyniku.
Kurs dostosowany jest do wymogów Nowej Matury obowiązującej we wszystkich placówkach oświatowych przeprowadzających egzamin maturalny od 2016 r., w związku z czym jego ważnym elementem jest praca nad opanowaniem umiejętności używania środków językowych. Całość zakończona jest egzaminem próbnym stanowiącym weryfikację zdobytej na kursie wiedzy.


Kurs na poziomie Travel English Uruchom Demo

i wykorzystaj kod aby uzyskać dostęp do kursu.

Kurs języka angielskiego idealny dla osób które planują podróż za granicę!
12 lekcji
, 2 razy w tygodniu to 6 tygodni nauki.
Kurs Podróżniczy zawiera wiele zwrotów i słów niezbędnych w podróży, a także szereg materiałów gramatycznych.
Znajdziesz tu filmy, nagrania i teksty pozwalające przyswoić nową wiedzę.